Kontakty
Telefón: 0940 644 322
Email: info@pecmaniak.store

Fakturačná adresa
Pecmaniak s.r.o.
Hlavná 90
07651 Pribeník

IČO: 51846276
DIČ: 2120806919
IČ DPH: SK2120806919
Platca DPH.

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: sro, vložka číslo: 44391/V.

Dozorná orgán
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95
Kontaktný formulár